Algab väikeste kodu-uurijate 14. tegevusaasta

Eesti Lugemisühing ja Järvamaa Tegevusmuuseum koostöös Tallinna Ülikooli Pedagoogika Arvhiivmuuseumiga kuulutavad välja 14. üleriigilise väikeste kodu-uurijate uurimistööde konkursi 3.-6. klasside õpilastele. Käesoleva õppeaasta uurimistöö teema on „Minu hea õpetaja”.

Tore oleks lugeda, millised on õpilaste, nende nende emade-isade või vanavanemate meelest head õpetajad ning millised eeskujud õpilasi köidavad.

Uurimistöö kirjutamisel võiks lähtuda kahest vaatekohast: üks on see, mida lapsed otse oma healt õpetajalt küsivad ja teine pool koosneb laste enda arvamusest.

Soovitused, mida uurimiseks valida:

- kes on minu jaoks  hea õpetaja (lisaks kooliõpetajale  näiteks treener või vanaisa, kes õpetas midagi uut);

- mis teeb temast hea õpetaja;

- millega head õpetajad koolis tegelevad: kombed ja tavad tänapäeval ja vanasti;

- kuidas hea õpetaja mind motiveerib;

- kuidas on kombeks õpetaja poole pöörduda;

- millised on minu hea õpetaja arvates tänapäeva õpilased ja millised olid õpilased sel ajal, kui tema koolis käis;

- milline on minu hea õpetaja arvates tänapäeva kool ja milline oli kool sel ajal, kui tema oli õpilane.

 

Juhend kodu-uurimistöö koostamiseks ja vormistamiseks asub Eesti Lugemisühingu kodulehel

https://lugemisyhing.ee/vaikesed-kodu-uurijad/kodu-uurijate-juhend-2023/


Käsitsi kirjutatud uurimistööd palume saata emakeelepäevaks, 14. märtsiks 2024  aadressil

Soo 18-22, Paide linn, 72714

Uurimistööle palume lisada

juhendaja telefoninumbri ja meiliaadressi.

 

Küsimustega võib pöörduda aadressil

tiinakivimae@gmail.com 

või

heli.prii@gmail.com