“Ühiskonverents „Üleminek eestikeelsele õppele“ Kallavere keskkoolis”