Pildiraamatu maagia

See on koolitus Sulle, lasteaiaõpetaja, lapsehoidja, raamatukogutöötaja, assistent, abiõpetaja, õpetaja abi, lapsevanem, logopeed, eripedagoog ja vabatahtlik!

Eesmärgid ja õpiväljundid. Koolituse läbinu oskab:

  • valida ettelugemiseks kvaliteetseid pildiraamatuid, teab, millest valikul lähtuda
  • planeerida kõiki ette lugemisega seotud tegevusi ühe lapsega või lastegrupiga
  • lugeda enesekindlalt ette ühele lapsele grupis või lastegrupile
  • avaldada arvamust erisuguste pildiraamatute kvaliteedi kohta
  • täita hindamismaatriksit pildiraamatute kvaliteedi määramiseks

ja veel palju muud, tutvu detailse õppekavaga siin!

Õppe sisu:

I õppepäev: 8 akadeemilist tundi

  • Spetsialistid ja nende suhe lugemisega, lapse areng ja lugemine
  • Kvaliteetsete pildiraamatute valimine, pildiraamatu tüübid, kvaliteedi kriteeriumid

II õppepäev: 8 akadeemilist tundi

  • Lugemishuvi toetava õpikeskkonna loomine
  • Ettelugemisega seotud tegevuste planeerimine ja läbiviimine, lastevanemate kaasamine ja nõustamine.

Õppemeetodid: Esitlus, rühmatöö, jututamine, lugeja arengujärkude kaardistus
Õppemaht: 16 akadeemilist tundi
Õppekeskkond ja -vahendid: Laudadega ruum, raamatute kollektsioon, võimalus joonistada ja kirjutada

Optimaalne osavõtjate arv 10-20

Õppematerjalid Pildiraamatute metoodika readingmagic.eu kodulehelt, pildiraamatud

Õppe lõpetamise tingimused Osalemine rühmatöös, individuaalne tagasiside koolitusel läbitehtust

Lõpetamisel täiendkoolituse tõend

Koolitaja: Liina Velner
Lõpetanud Tartu Ülikooli aastal 2000 logopeedina, lisaerialaks eripedagoogika. Tänaseni on jäänud erialale truuks. Töötab kooli- ja lasteaiaealiste lastega, kel on raskusi suulise ja/või kirjaliku kõnega või suhtlemisega. Alates 2013. a on olnud MTÜ Eesti Lugemisühing liige ja koolitaja. 2018. aastast kuulub ka Lugemisühingu juhatusse. Liina koolitusvaldkonnaks on lapse kõne areng, lugemis- ja kirjutamisraskused ning pildiraamatute kasutamine kõnearendustöös. Tegutseb Lugemisühingu ja Tallinna Keskraamatukogu lugemismängude mängimise koostööprojektis (2015. a kuni käesolevani), osalenud ühes LLP (Lifelong Learning Programme) projektis ”Düsleksiaga laste vanemate toetamine” (2013- 2015) ning pildiraamatute ettelugemise olulisust rõhutavas Erasmus+ projektis 3MR (Making the Most of the Magic of Reading) (2018- 2021). Kuulub 3MR projektimeeskonda ning on üks 3MR õppekava koolitajatest. 2019 suvel osales Belgias Liege Ülikooli suvekooli kursusel teemal „Pildiraamatu didaktika“

Koolitaja: Jaanika Monroc
Lõpetanud Tallinna Ülikooli 2011. aastal, omandas alushariduse pedagoogika eriala. Jaanika lõputöö teemaks oli pildiraamatu kui õppevahendi kasutusvõimaluste uurimine Eesti ja Prantsusmaa lasteaiaõpetajate näitel. Alates aastast 2012 teeb koostööd Prantsuse Instituudiga, ning sealse õpetaja Nadine Marsault´iga, kellega koos töötati välja koolitussari ”Pildiraamat kui sõber ja abimees”. Aastal 2015 osales Prantsusmaal Nantes´i suveülikoolis BELC, kus üheks läbitud aineks oli “Pildiraamat abiks võõrkeele omandamisel”. 28.02 -3.03.2019 läbis pildiraamatukoolituse
“Mäng, raamat, pilt”. Eesti Lugemisühinguga liitus aastal 2016. Töötab Tallinna Männi Lasteaias lasteaiaõpetajana. Osales Erasmus+ projektis
 3MR (Making the Most of the Magic of Reading) (2018-2021). Kuulub 3MR projektimeeskonda ning on üks 3MR õppekava koolitajatest. 2019 suvel osales Belgias Liege Ülikooli suvekooli kursusel teemal „Pildiraamatu didaktika“.

Koolitaja: Anneli Laamann
On lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli 1996, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste magistrantuuri 2014. 1990 – 2017 a töötas
lasteaiaõpetajana ja alates 2017 a töötab lasteaia juhina.
Anneli on Eesti Lugemisühingu liige aastast 2005 ning samast aastast ka Eesti Lugemisühingu koolitaja. Anneli koolituste teemad on
lugemismängud, Lugemispesa ja kirjaoskust toetav õpikeskkond, lugema ja kirjutama õppimine ja õpetamine koolieelses eas, töö pildiraamatuga. Koolituste sihtgrupp on lasteaiaõpetajad, lapsehoidjad,  lapsevanemad. Anneli on välja andnud metoodilisi materjale: kogumik „Mängides lugema (esmatrükk 2008, ILO), tähemängude kogumik „Tähemängud“ (Koolibri, 2014). Osaleb Erasmus+ projektis 3MR (Making the Most of the Magic of Reading) (2018-2021). Kuulub 3MR projektimeeskonda ning on üks 3MR õppekava koolitajatest. 2019 suvel osales Belgias Liege Ülikooli suvekooli kursusel teemal „Pildiraamatu didaktika“.

Õppekava kinnitamise aeg 2023